1 Yorum

  • iyi gc3bcnler, bence facebook taki bec49feni sayc4b1sc4b1 maseelf sizin gerc3a7ek potansiyelinizi yansc4b1tmc4b1yor.c3b6rnec49fin en son yaptc4b1c49fc4b1nc4b1z teknokonsey yayc4b1nc4b1, gec3a7 saatte bac59flayc4b1p yaklac59fc4b1k 3 saat sc3bcrmesine rac49fmen izleyen 14 bin kic59fi var, bu sizi seven ve takip eden bir kitlenin olduc49funu gc3b6sterir ama facebook sizi seven takip eden ama bunu paylac59fan 5000 kic59finin olduc49funu gc3b6steriyor sadece.birde sitenizi dc3bczenli olarak takip eden bir izleyiciniz olarak yayc4b1nlarc4b1nc4b1z ile ilgili ufak bir dc3bcc59fc3bcncemi paylac59fmak istiyorum. bence teknokonsey canlc4b1 yayc4b1n c3a7alc4b1c59fmalarc4b1na daha fazla c3b6nem vermelisiniz . pilot bc3b6lc3bcmler ve ilk bc3b6lc3bcmden sonra bence ikinci bc3b6lc3bcm daha c3b6nce sc3b6yledic49finiz gibi 15 gc3bcn sonra gerc3a7eklec59fmeliydi, ara ac3a7c4b1lmasa iyi olurdu sanki. siz iki program arasc4b1nc4b1 ac3a7c4b1yorsunuz ama bac59fka siteler belkide sizin yayc4b1nlarc4b1nc4b1zdan aldc4b1klarc4b1 cesaretle canlc4b1 yayc4b1n yapmaya c3a7alc4b1c59fc4b1yorlar artc4b1k. c3bcstelik cuma gc3bcnleri. onlar daha c3b6nce banttan yayc4b1nladc4b1klarc4b1 programc4b1 canlc4b1 olarak yayc4b1nlamak ve bir kac3a7 izleyici sorusuna cevap vermek dc4b1c59fc4b1nda normalinden farklc4b1 bir c59fey yapmadc4b1klarc4b1ndan adc4b1 canlc4b1 olsada eskisine gc3b6re artc4b1sc4b1 olan bir yayc4b1n gerc3a7eklec59ftirmediler. teknokonsey canlc4b1 yayc4b1nlanan bir teknoloji programc4b1ndan c3a7ok bir tekno talk show gibi olduc49fundan c3a7ok farklc4b1 bir kulvarda ve c3a7c4b1ta olarak c3a7ok c3bcstte. umarc4b1m tekno konseyi bundan sonra istedic49finiz gibi dc3bczenli bir yayc4b1n periyoduna yerlec59ftirirsiniz.

Bir Yorum Alırız :)