Önemli Sermayelerden Biri Olan Dijital Medya Planlamasıİnternetin yani dijital medyanın hayatımızın içine bu kadar girmiş olması sebebiyle firmalar da satış yaparken hedef kitlelerine ulaşabilmek için dijital medya planlamayoluna gitmeyi tercih ederler. Dijital medya planlamanın ne olduğuna değinecek olursak, bir markanın sunmuş olduğu ürün için firma tarafından verilen bilgiler ışığında ulaşılması istenen hedef kitleye göre yayın modelleri ve web siteleriyle erişim sağlayarak firmaların dijital ortam içerisindeki stratejilerinin belirlenmesi olduğunu görmek mümkün.

Bu işi profesyonel olarak yapan firmalara da dijital medya ajansı adı verilir.

Medya planlamasının hazırlık aşamasında saptanması gereken önemli konular vardır. Kampanyada verilmek istenen mesajları doğru seçmek ve hedef kitleyi saptamak, Daha sonra bu hedef kitleye uygun satın alma yöntemleri ile ulaşmaktır. Kampanya süresince çeşitli raporlar oluşturulur ve yayınların etkisi gözlemlenip ölçülür, bununla beraber yayın optimizasyonları gerçekleştirilir. Kampanyanın ardından detaylı bir sonuç raporu ile gerçekleştirilmiş olan iletişimin başarısı ölçülür. Tüm bunlar bir sonraki stratejilere ışık tutacaktır.

Medya planlaması hazırlanırken yanıt aranan sorular

Kampanyada verilmek istenen temel mesajın ne olduğu, hedef kitlenin kim olduğu, hedef kitleye hangi platformalar aracılığıyla ulaşılacağı, kampanya stratejisine uygun olan tarihin veya tarih aralığının ne zaman olduğu, kampanya KPI’sının ne olduğu, kampanyanın taşıdığı hedefin ne olduğu ve sektördeki ortalama ölçüm rakamlarının üzerine nasıl çıkılabileceği.

Medya planlaması 6 aşamalı bir süreçte gerçekleştirilir.

Ürün ya da hizmet analizi aşaması

Bu ilk aşamadır ve çok önemlidir, tanıtılacak ürün veya hizmet hakkında her şey bilinmelidir. Araştırmaya dayalıdır.

Hedeflenen kitle aşaması

Kampanya başarısı açısından en önemli nokta budur. Hedeflenen kitle ürünün özellikleriyle uygun olmalıdır.

Mecra seçimi aşaması

Hedef kitle tarafından en sık kullanılan medya aracının ne olduğu doğru seçilmelidir.

Bütçe kullanımı aşaması

Kampanya hedef kitleye ulaştıysa bütçe doğru kullanılmıştır. Hangi alanlarda başarılı olunduysa yatırım buralara kaydırılmalıdır. Maksimum fayda gözetilmelidir.

Değerlendirmeler aşaması

En son aşama olan değerlendirme önemlidir. Kampanya süresinde yapılan analizler birleştirilir ve müşteriye raporlanır. Bu rapor ile birlikte kampanyanın ulaştığı bütün başarılar ifade edilir. Hedef kitleye ne kadar ulaşıldığını, bütçenin ne kadar efektif kullanıldığı, ne kadar medya değerinin yaratılmış olduğu belirlenir.
Bir Yorum Alırız :)